Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần các tội phạm)

320,000

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần các tội phạm) – Quyển 1

Tác giả: GS.TS Nguyễn Ngọc Hoà (Chủ biên)

NXB: Tư pháp

Khổ: 16 x 24 cm

Số trang : 696 trang

Phát hành: 06/2018 Giá bìa: 350.000đ

Còn hàng

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần các tội phạm)

320,000