Sách Bộ Luật Dân Sự ( Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017)

105,000

Bộ luật dân sự 2015

Tác giả: Quốc Hội

NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật

Khổ sách: 13 × 19 cm

Số trang: 350 trang

Còn hàng

Bộ luật dân sự hiện hành
Sách Bộ Luật Dân Sự ( Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017)

105,000