Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần các tội phạm) Quyển 2

365,000

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần các tội phạm) Quyển 2

Tác giả : GS.TS Nguyễn Ngọc Hoà (Chủ biên)

Nhà xuất bản Tư pháp

Năm Xuất bản 2015

Khổ 16 x 24 cm

Còn hàng

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần các tội phạm) Quyển 2

365,000