Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015

300,000

Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tuấn

NXB: Tư Pháp Phát hành: 11/2016

Số trang: 1.038 trang

Khổ sách: 16×24 cm

Còn hàng

Bình luận bo luật dân sự 2015 nxb tư pháp
Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015

300,000