Giáo trình hình sự Việt Nam – phần các tội phạm quyển 1

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam phần các tội phạm quyển 1 Đại Học Luật Hà Nội

Bộ Luật hình sự việt nam năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kì họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2018. Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Bộ luật này quy định về tội phạm và hình phạt.

sách giáo trình luật hình sự việt nam phần tội phạm quyển 1
sách giáo trình luật hình sự việt nam phần tội phạm quyển 1

Mục lục

Chương 1: Các tội phạm an ninh quốc gia.

Chương 2: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người.

Chương 3: Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do dân chủ của công dân.

Chương 4: Các tội phạm sở hữu.

Chương 5: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình.

Thông tin chi tiết:

– Tác giả: Nhiều tác giả

– Ngôn ngữ: Tiếng Việt

– Định dạng: Bìa mềm

– Kích thước: 14.5*20.5 cm

– Ngày phát hành: 2018 – Số trang: 470

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Sách Giáo Trình
ĐT: 0931307898
Website: sachgiaotrinh.com   ;  Email: sa*************@gm***.com

Trả lời