Sách giáo trình Luật học so sánh – Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giới thiệu tác giả

Giáo trình Luật học so sánh – Trường Đại học Luật Hà Nội do Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hoàn làm chủ biên cùng sự tham gia biên soạn của tâp thể tác giả là giảng viên trường đại học luật Hà Nội.

Tập thể tác giả:

TS. Nguyễn Quốc Hoàn

TS. Phạm Trí HÙng

GS.TS. Thái Vĩnh Thắng

TS. Lê Minh Tiến

PGS.TS. Nguyễn Thị Ánh Vân

 

2. Giới thiệu hình ảnh sách

sách giáo trình Luật So Sánh
sách giáo trình Luật So Sánh đại học luật Hà Nội

3. Tổng quan nội dung sách

Luật so sánh là môn học còn khá mới trong chương trình đào tạo luật ở Việt Nam. Môn học này đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của các quốc gia các nhà nghiên cứu pháp luật Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam tiến hành đổi mới và hội nhập ngày càng toàn diện với thế giới về nhiều lĩnh vực, việc tìm hiểu, so sánh hệ thống pháp luật của các nước trong khu vực và trên thế giới có ý nghĩa quan trọng trong khoa học cũng như trong thực tiễn xây dựng và thực thi pháp luật.

Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của sinh viên luật trong các cơ sở đào tạo pháp luật, nhu cầu tìm hiểu và ứng dụng luật so sánh trong khoa học và thực tiễn pháp lý Ở Việt Nam, trung tâm luật so sánh thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức biên soạn giáo trình so sánh nhằm góp phần bổ sung nguồn tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn luật so sánh. Nội dung của giáo trình này được biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo đại học ngành luật đã được bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Bên cạnh đó, trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo những tài liệu của bộ môn luật so sánh đang được sử dụng ở nhiều cơ sở đào tạo luật trên thế giới và trong khu vực, tập thể tác giả cố gắng biên soạn cuốn giáo trình này phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh ở Việt Nam hiện nay.

Giáo trình luật so sánh bao gồm ba phần: Phần một: những vấn đề chung về luật so sánh; Phần hai: các dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới; Phần ba: hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở châu Á.

Cuốn giáo trình Luật so sánh – Trường đại học Luật Hà Nội được biên soạn với cấu trúc chương mục như sau:

Phần 1: Những vấn đề chung về Luật So sánh

Chương 1. Nhập môn luật so sánh

Khái niệm luật so sánh

Đối tượng của luật so sánh

Phương pháp của luật so sánh

Phân loại luật so sánh

Sự hình thành và phát triển của luật so sánh

Ý nghĩa của nó so sánh

Sự phân nhóm các hệ thống pháp luật trên thế giới

Phần 2: Một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới

Chương 2. Dòng họ pháp luật châu âu lục địa (Dòng họ Civil Law)

Khái quát về dòng họ Civil Law

Sự hình thành và phát triển của dòng họ Civil Law

Cấu trúc của hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law

Nguồn của hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law

Một số hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law

Chương 3. Dòng họ pháp luật Anh Mỹ (Dòng họ Common Law)

Khái quát về dòng họ Common Law

Hệ thống pháp luật Anh

Hệ thống pháp luật Mỹ

Chương 4. Dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa

Pháp luật truyền thống ở các nước xã hội chủ nghĩa

Sự hình thành và phát triển của dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa

Các đặc điểm của dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa

Đào tạo luật và ngành luật

Chương 5. Dòng họ pháp luật hồi giáo

Luật hồi giáo

Pháp luật các quốc gia hồi giáo

Phần 3: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á

Chương 6. Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Nam Á

Hệ thống pháp luật Nhật Bản

Hệ thống pháp luật Trung Quốc

Chương 7. Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Nam Á

Hệ thống pháp luật Indonesia

Hệ thống pháp luật Malaixia

Hệ thống pháp luật Philippines

Hệ thống pháp luật Singapore

Hệ thống pháp luật Thái Lan

Các vấn đề lý luận thuộc lĩnh vực luật so sánh từ tên gọi, bản chất, đối tượng biến phương pháp…vẫn là các vấn đề đang được tranh luận sôi nổi của các học giả ở rất nhiều nước trên thế giới. Thậm chí, những tranh luận đó vẫn chưa dừng lại ở cả những quốc gia cố lên lớp học phát triển. Hơn nữa, tìm kiếm được những thông tin chính xác về pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới để trình bày một cách có hệ thống từ góc độ luật so sánh trong giáo trình không phải là vấn đề đơn giản, nhất là thông tin về các hệ thống pháp luật mà ngôn ngữ sử dụng trong hệ thống pháp luật đó không thông dụng. Vì vậy, giáo trình này khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp để trong những lần xuất bản tiếp theo giáo trình luật so sánh sẽ hoàn thiện hơn.

4. Mua sách

Sách giáo trình có bán Link mua sách: Giáo trình Luật học so sánh – Trường Đại học Luật Hà Nội

5. Đánh giá bạn đọc

Trong cuốn Giáo trình Luật học so sánh – Trường Đại học Luật Hà Nội các tác giả đã trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: những vấn đề chung về Luật So sánh; một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á.

Cuốn giáo trình là học liệu quan trọng và cần thiết phục vụ học tập và giảng dạy bộ môn Luật so sánh của học viên, sinh viên và giảng viên trường đại học luật Hà Nội, đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu pháp lý trong lĩnh vực này.

6. Kết luận

Sách Giáo Trình Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Giáo trình Luật học so sánh – Trường Đại học Luật Hà Nội“.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời