GIÁO TRÌNH LOGIC HỌC

48,000

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu học logic, nhiều trường đại học, cao đẳng trong nước và trên thế giới đã đưa môn học này vào chương trình giảng dạy; đặc biệt, trong các trường sư phạm, luật, báo chí, logic học là môn có tính chất bắt buộc.

Còn hàng

Sách giáo trình logic học
GIÁO TRÌNH LOGIC HỌC

48,000