Sách Tích tụ tập trung -Lý luận và pháp luật hiện hành- luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành

350,000

Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam – Lý luận và pháp luật hiện hành- luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành 2020

Tác giả: ThS. Ngô Thu Trang – ThS. Lê Thế Phúc

NXB: Thanh Niên

Phát hành: 8/2020 Số trang: 702

Khổ sách: 19*27cm

Giá bìa: 468.000 đồng

Còn hàng

Sách Tích tụ tập trung -Lý luận và pháp luật hiện hành- luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành

350,000