Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành

300,000

Nội dung cuốn sách gồm các phần như sau:

 – Phần thứ nhất. Tra cứu các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
– Phần thứ hai. Tra cứu các quy định về giao đất, cho thuê đất, thuê mặt nước, chuyển mục đích sử dụng đất;
– Phần thứ ba. Tra cứu các quy định về trường hợp thu hồi đất;…..

Còn hàng

Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành

300,000