Sách Bộ luật tố tụng hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành

300,000

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2021 và VBHD thi hành
NXB Lao Động
Sách mới xuất bản
Số trang 391 trang khổ lớn 28×19
Giá 395 giá ưu đãi 300k kèm ship và hóa đơn VAT

Còn hàng

Sách Bộ luật tố tụng hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành

300,000