LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM – NXB Đại học Quốc gia TP.HCM

140,000

Luật hình sự Việt Nam: Phần những quy định chung và một số chương phần các tội phạm (Tái bản lần thứ sáu, có sữa chữa và bổ sung)
Trong cuốn sách này, tác giả trình bày khá đầy đủ và chi tiết về các nội dung liên quan đến Luật Hình sự Phần những quy định chung; riêng Phần các tội phạm, để phù hợp với chương trình giảng dạy môn Luật Hình sự của các ngành Kinh tế – Luật, Luật Kinh doanh, Luật Kinh tế, Quản trị – Luật….

Còn hàng

LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM - NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM – NXB Đại học Quốc gia TP.HCM

140,000