Giáo trình Luật Hình Sự phần tội phạm quyển 1 Đại Học Luật Hà Nội

90,000

Thông tin chi tiết :

– Tác giả: Nhiều tác giả 

– Ngôn ngữ: Tiếng Việt 

– Định dạng: Bìa mềm 

– Kích thước: 14.5*20.5 cm

– Ngày phát hành:11/2022 – Số trang: 471

Còn hàng

Giáo trình luật hình sự phần tội phạm quyển 1 đại học luật hà nội
Giáo trình Luật Hình Sự phần tội phạm quyển 1 Đại Học Luật Hà Nội

90,000